PARKING SISTEMI

KOJE SU OSNOVNE PREDNOSTI?

Osnovne prednosti i funkcije naših parking sistema i softvera:

AUTOMATSKA ANALIZA SAOBRAĆAJA

Na osnovu kvalitetnih podataka dobija se jasan dnevni, mesečni i godišnji izveštaj o svim relevantnim informacijama u vezi sa fluktuacijom vozila, u cilju pospešivanja korisničkog iskustva.

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Rukovođenje ljudskim kapacitetima na najefikasniji način automatskim obaveštavanjem osoblja klijenta o radnim smenama, radnim satima, posebnim obavezama, zaduženjima i sl.

KLASIFIKACIJA KORISNIČKIH USLUGA

Podešavanje i klasifikacija pristupa parkingu ili garaži po kategorijama vozila (dnevne posete, mesečni pretplatnici, VIP, zaposleni, menadžment i sl.

ANALIZA NAČINA PLAĆANJA

U bilo kom trenutku dobijaju se jasne i transparentne informacije o najčešćim načinima plaćanja i ostvarenom prihodu u realnom vremenu, kao i mogućnost da se kreiraju tarife i odrede prioritetni načini plaćanja, radi unapređenja kvaliteta poslovanja klijenta.

FINANSIJSKI MENADŽMENT

Kamere posebnih namena evidentiraće svako vozilo shodno njegovoj klasifikaciji i na osnovu podešenih parametara klijent ima jasan uvid u ostvarene prihode.