SISTEM ZA UPRAVLJANJE
SAOBRAĆAJNOM SIGNALIZACIJOM

KOJI UREĐAJI SE NAJVIŠE KORISTE?

U okviru digitalne signalizacije najzastupljeniji su: